enespaker yazılıma dair herşey

Web Proje : pastaland.com.tr

Proje : Pastaland E-Ticaret

Şirket : Pastaland

Web Adres : http://pastaland.com.tr

Yazılım : Xml,Php

Grafik Arayüzü : Photoshop

Web Proje : kmmcollection.com

Proje : KMM Collection E-Ticaret

Şirket : Korkmazlar

Web Adres : http://kmmcollection.com

Yazılım : Xml,Php

Grafik Arayüzü : Photoshop

Php antiallias özellikli içeriği değiştirilebilir png buton

<?php

header("Content-type: image/png");
$text = $_GET['text'];
$text= mb_convert_encoding ($text, 'ISO-8859-9','UTF-8'); // url çağıracak uygulamaya göre bu satırı modifiye edin
$im     = imagecreatefrompng("images/button1.png");
$orange = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
$px     = (imagesx($im) - 5.7 * strlen($text)) / 2;

$font = 'arial.ttf'; // kalın fontlar için verdanab.ttf , arialbd.ttf gibi...

$black_number = 0; // siyah rengi
$grey_number  = 190;// gri rengi
$black = ImageColorAllocate ($im, $black_number, $black_number, $black_number);
$grey = ImageColorAllocate ($im, $grey_number, $grey_number, $grey_number);

ImageTTFText ($im, 8, 0, $px, 25, $grey, $font, $text);
// anti-alias için negatifini kullanıyoruz
ImageTTFText ($im, 8, 0, $px, 25, -$black, $font, $text);

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Kullanabilmeniz için png resim